• eco-balans-energie-syteem-kl

Een combinatie van heattubes, zonneboiler en warmtepomp.

De afgelopen jaren wordt er veelvuldig ontwikkeld naar warmte opwekking en opslag om de sofide brandsloffen te reduceren dan wel te elimineren. Zo heeft Solar Techniek Brabant een ontwikkeling ingezet waarbij er een combinatie van een zonneboiler met heattubes en een warmtepomp geïntegreerd zit.

2015 is er patent verleend op deze technische oplossing. De gedachte hierbij was om een deel van het jaar gebruik te maken van de zonnecollector waarbij de warmtepomp als 2e energiebron geschakeld staat.

Het geheel bestaat uit een zonnecollector (heattubes), 1 sanitair voorraadvat vanaf 250 liter, 1 voorraadvat van 100 liter (voor opslag van zonne-energie) en 1 warmtepomp (vanaf 6k)

Door deze combinatie vindt er jaarlijks een ongekend hoog rendement plaats waarbij dus zeer lage energie(Electro) kosten tegenover staan.

Het Eco Balans Systeem is dusdanig ontwikkeld dat restwarmte punten in een woning eenvoudig aangesloten kunnen worden. Denk hierbij aan douche/kraanwater, ventilatiewarmte, wasmachinewater, rookgasuitstoot etc.

Beknopte uitleg van het concept

De zonnecollector zorgt dat UV licht omgezet wordt naar warmte wat door een leiding geleid wordt naar een sanitaire opslagvat en naar een zonne-energie opslagvat (buffer voor warmtepomp).

Een softwareprogramma zorgt ervoor welk van de 2 vaten geladen wordt afhankelijk van temperatuur min./max. van de vaten en de energievraag uit de woning.

Het hoofdvoorraad sanitair vat staat zomer en winter ingesteld op 80 ℃. Indien het hoofdvat leeg raakt door afname vraag uit de woning en de zonnecollector niet voldoende energie levert om aan deze energievraag te voldoen, dan zal de warmtepomp bijschakelen en het hoofdvoorraad vat bij suppleren.

Dit gebeurd zowel in zomer als winter periodes.

De warmtepomp zal zijn bronenergie onttrekken uit het 2e voorraadvat waarin alleen de zonne-energie in opgeslagen wordt. Aangezien dit 2e val als bronvat dient voor de warmtepomp, krijgt dit veelal de voorrang om als 1e geladen te worden. Dit voorraadvat is doorgaans 40-60 ℃.

De warmtepomp heeft in productie max. 22 ℃ nodig waardoor er minimaal aan bronenergie uit het voorraadvat onttrokken wordt.

Inmiddels is gebleken dat het ruim voldoende is om 2 hoofdvaten van 500 liter naar 70 ℃ bij te suppleren.

Inzet van de warmtepomp

Tijdens de wintermaanden wordt de warmtepomp dagelijks bijgeschakeld aangezien de zonnecollector de energievraag niet kan leveren.

Tijdens de zomermaanden wordt de warmtepomp bij langdurig gebruik van warm water en bij afname van warm water in de nacht ingeschakeld indien het hoofdvat onder de ingestelde waarde komt.

KWh verbruik

Door dit Eco Balans concept bereiken wij een hoge COP van 7,6. Het KWh verbruik voor de gehele installatie komt op 1100 KWh per jaar.

Tap- en douchewater

Ten aller tijden is er voldoende capaciteit om tap- en douchewater te leveren en te produceren middels heattubes of de warmtepomp (Eco Balans).

CV verwarming

Bij conventionele CV verwarming waarbij CV radiatoren aanwezig zijn zal de warmtepomp niet voldoende warmte kunnen leveren. Een conventionele radiator vraagt 75-80 ℃ waarmee uiteindelijk de woning naar 20-25 ℃ verwarmd wordt. Dit is ongunstig dus.

Oplossing: L.T. “lage temperatuur systemen”
1. Vloerverwarming vraagt een aanvoer temperatuur van c.a. 35 ℃ waarmee de woning naar 20-25 ℃ verwarmd wordt.
• De Eco Balans installatie kan deze temperatuur constant aanleveren.

2. JAGA lage temperatuur radiatoren.
Er kan ook gekozen worden om conventionele radiatoren te vervangen voor LT radiatoren van het merk JAGA. Deze radiatoren vragen ook een minimale aanvoer van 35 ℃ waarmee de woning snel 20-25 ℃ opgewarmd wordt.
• In combinatie met Eco Balans heeft u een optimale situatie.

Ventileren / Vochtbalans

Naast hoog rendement verwarmen middels het Eco Balans systeem dienst er veel aandacht te gaan naar het goed ventileren van de woning.

Een hoge luchtvochtigheid koelt de woning af, deze vochtmoleculen nemen veel warmte-energie op. Indien er een juiste balans aanwezig is zal de woning sneller en constanter opgewarmd worden. Hierdoor zullen er veel minder energiekosten zijn voor productie van warm CV water.

Bijkomend voordeel is dar de leefomstandigheden verbeterd worden en dat bacterie, alg, ongedierte, verontreiniging en schimmels etc. geëlimineerd worden.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan